Iż-Żafsafa l-kbira – Salix alba – White Willow

Iż-Żafsafa l-kbira hija siġra indiġena li tinsab f’Wied il-Qlejgħa. L-isem xjentifiku Salix jimplika li jikber viċin xmajjar tal-ilma.

 

Il-kulur taz-zokk huwa griż fil-kannella, u jista’ jilħaq għoli ta’ bejn 10 u 30 m. Hija tiżviluppa xquq fil-fond biż-żmien. Iz-zkuk żgħar u l-friegħi huma kemxejn sufin u jsiru aktar hairy u jsiru iktar lixxi biż-żmien. Dawn jikbru dritti, b’fergħat żgħar ħomor fl-aħdar, irqaq u flessibbli, mdendlin ’ isfel lejn iż-żokk.

 

L-għeruq huma kbar u b’saħħithom, xi kultant jikbru fuq wiċċ l-art.

Il-weraq wiesgħin li b’kulur griż fil-blu jkunu ta’ daqs ta’ bejn 5 u 10 cm fit-tul u 0.5-1.5 ċm fil-wiesgħa, li jiġu għall-ponta u jikbru minn zokk qasir 0.5 ċm. Minn taħt, hi miksija b’xagħar abjad ħarir li tagħti l-kulur il-fidda lis-siġar. Iktar ma jgħaddi ż-żmien hija titlef il-qoxra matta tagħha. Il-​weraq jikbru b’mod alternat tul il-qasab.

Fil-ħarifa l-weraq jibdlu l-kulur għal safrani fil-bronż u jaqgħu qrib l-aħħar tax-xitwa. Matul ix-xhur tax-xitwa, jidhru friegħi sofor fil-kannella irqaq u sufin ta’ 2 mm, b’għatu protettiv. Il-weraq joħorġu kemm kif joqrob Marzu/April.

Il-fjuri tas-siġra, imsejħa nwar, joħorġu wara l-weraq.

L-inwar jistgħu jkunu jew irġiel twal ta’ bejn 4 u 5 ċm bi xkejjer tad-dakra viżibbli, jew nwar femminili, li jġorru l-ovarju, twil 3 jew 4 ċm, aħdar fl-isfar u mgħottija bil-xagħar abjad li jattira l-pollinaturi. L-inwar nisa fertilizzati jikbru għal tul ta’ 6.5 ċm.

L-inwar maskili u femminili ma jikbrux fuq l-istess siġra. Iż-Żafsafa l-kbar fil-gżejjer Maltin kollha jġorru l-inwar maskili. Sal-lum ma ġiet reġistrata l-ebda siġra femminili.

Iż-Żafsafa l-kbira hija protetta mir-regolamenti Maltin dwar il-protezzjoni tas-siġar. Hija elenkata ukoll fid-Data Book l-Aħmar Data Book, u huwa elenkat ukoll fil-Lista l-Ħamra ta’ Pjanti Mhedda mill-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura – IUCN.